Mina böcker

Ellära för El- och Energiprogrammet

Målet med den här bokserien är att ge praktiskt användbara kunskaper i ellära till installations-, service- och underhållspersonal. Böckerna är anpassad till kraven i gymnasiekursen "Praktisk ellära". Spänning, ström och resistans är alla abstrakta begrepp och jag vill ge eleverna förståelse för begreppen innan vi börjar titta på sambanden med Ohm:s lag och matematik. De första kapitlen om spänning, ström och resistans har en gemensam struktur. De börjar med en förklaring av ett begrepp t.ex. elektriskt motstånd, sedan hur man mäter det och sist i kapitlet behandlar vi olika komponenter. Beskrivningen av elkvalitet, jordsystem och reaktiva laster i slutet av boken vilar på en inledande grundlig genomgång av elektriska storheter, principer och de viktigaste komponenterna.
ellara.jpg
ellara-1.jpg
ellara-2.jpg

Introduktion till El- och Energiprogrammet

Målet är att öka motivationen och ge eleverna en strukturerad start på el- och energiprogrammet. I läromedlet får eleverna en introduktion till programmålen och de möjligheter en utbildning på el- och energiprogrammet kan ge. Eleverna får arbeta med sin personliga målbild, för går de in i utbildning utan att riktigt veta de gör där, når de troligen inte några bra resultat. Läromedlet är tänkt att användas de första veckorna i årskurs 1.
el-energi.jpg

Fordon El & elektronik

Boken Fordon El & elektronik riktar sig till alla inom fordonsbranschen som behöver lära sig grunderna inom ellära och elektronik. Boken ger en översikt av elsystemet i en vanlig mellanklassbil och en grundlig genomgång av de principer som el- och elektroniksystemen bygger på. Läromedlet tar även upp hur man läser och tolkar el-scheman. Boken ingår i serien Fordon, som omfattar faktaböcker och webbtjänsten Fordon Plus.
fordon.jpg
©2021 Sven Spiegelberg AB. All Rights Reserved.