Här presenterar jag utrustningen som mina mätövningar baseras på.

Sven Spiegelberg AB har utvecklat en unik utbildningsmiljö för alla som behöver profesionell kompetens inom ellära, mätteknik och felsökning.

Konceptet

Kunskaper, färdigheter och kompetens

Målet för mitt utbildningskoncept är att skapa praktisk och teoretisk kompetens inom ellära som grund för kontroll och felsökning av lågspänningsnät, automations- och larmanläggningar.  Konceptet innehåller faktabok, övningsböcker och mätövningar. De praktiska mätövningarna gör konceptet unikt eftersom de utförs med skyddsklenspänning på en modell av ett lågspänningsnät med olika typer av laster. Alla delar kan användas var för sig eller som en helhet. Konceptet lämpar sig väl både för fortbildning inom industrin och för gymnasiekurserna "Praktisk Ellära", "Ellära 1 och 2" 

Mätövningar

Ellära, mätteknik och felsökning

Vi har skapat en modell av ett lågspänningsnät från 10 kV transformatorn till belastning för praktisk tillämpning av ellära, mätteknik och felsökning.
  • Utrustningen ger hög elevsäkerhet eftersom alla mätningar utförs på skyddsklenspänning under 50 V.
  • Modellen har en servisledning på 260 meter, huvudledning på 200 meter och 80 meter gruppledning. Alla ledare har realistiska resistanser.
  • Den inbyggda trefastransformatorn ger åtkomst till sekundärsidans mittpunkt vilken blir en utmärkt mätreferens.
  • Enkelt att koppla om mellan TN-C, TN-S och TN-C-S för att jämföra olika jordsystems egenskaper.
  • Det går att mäta övertoner och vagabonderande strömmar.
  • Elnätet kan belastas med linjära-, olinjära och reaktiva belastningar.
Image
Image
Tångmultimeter F205

Rekommenderad
Tångmultimeter F205

Fördelen med tångmultimetern F205 är att det fins en svensk manual och att den kan mäta W, WA, WAr och cos fi.
Mer information om instrument
This image for Image Layouts addon

Rekommenderat
Multimeter CA 5231

Fördelen med CA 5231 är att den är säkrad med 10 A vid strömmätning, men ändå kan mäta strömmar i mA området. Det gör att eleverna kan koppla fel utan att säkringen går, eftersom kortslutningsströmmen inte övestiger 8A.
Mer information om instrument
This image for Image Layouts addon

Rekommenderat
CA 8331

Elkvalitetsinstrumentet CA 8331 ger lärare en utmärkt möjlighet att visualisera elektriska förlopp och kurvformer via en projektor. Det ger också eleverna en viktig erfarenhet av hur elkvalitet kan mätas. Med ökande komplexitet i elnäten kan vi förvänta oss att den kompetensen blir viktigare i framtiden.
Mer information om instrument
spiegelberg-forlag.png

Spiegelberg Förlag

Spiegelberg Förlag utvecklar och säljer läromedel i ellära för fortbildning inom industrin och yrkesutbildning inom Gymnasieskolan, Komvux och Yrkeshögskola.
Ellära.se

Ellära.se

På www.ellära.se finns information och lärarstöd för de läromedelskoncept inom ellära som jag tagit fram. Ellära.se kommer att utvecklas och rikta sig mot eleverna.