Sven Spiegelberg AB

 

Nyheter 

 

Från och med 2017 så har min enskilda firma övergått i aktiebolagsform och jag samlar fyra varumärken i det nya bolaget Sven Spiegelberg AB.

 

Några exempel på tjänster jag kan erbjuda:

 

Yrkesutbildning inom El- och Energiprogrammet.

 

Uthyrning av laborationsutrustning för ellära och elkvalitet.

 

Uppdragsutbildning inom ellära.


Kursplanering


Projektledning vid framtagning av läromedel


Redaktionella tjänster


Grafisk produktion


Kurser & seminarier

 

Spiegelberg utbildning bedriver yrkesutbildning främst inom Gymnasieskolan, Yrkes-vux och industrin.  Jag utvecklar och säljer laborationsutrustning som ger eleverna möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper och utveckla färdigheter i mätteknik i en kontrollerad pedagogisk miljö.

 

Spiegelberg Förlag utvecklar och säljer läromedel inom yrkesutbildning och personlig utveckling.

www.ellära.se finns information och lärarstöd för de läromedelskoncept inom ellära som  jag tagit fram. 

 

Edö-båttaxi.se bedriver persontransporter i Stockholms skärgård.

 

Mina böcker

Jag har skrivit böcker tre böcker som är förlagda på Liber AB. Jag har utvecklat ett komplett läromedelskoncept inom ellära som innehåller både laborationsutrustning, mätövningsböcker och faktaböcker.